Warning: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, object given in /var/www/rrex.se/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1170

Warning: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, object given in /var/www/rrex.se/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1170

Warning: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, object given in /var/www/rrex.se/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1170

Warning: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, object given in /var/www/rrex.se/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1170

Warning: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, object given in /var/www/rrex.se/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1170

Warning: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, object given in /var/www/rrex.se/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1170

Warning: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, object given in /var/www/rrex.se/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1170

Warning: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, object given in /var/www/rrex.se/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1170
SB Electro-tech AB – RREX con8
Warning: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, object given in /var/www/rrex.se/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1170

Warning: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, object given in /var/www/rrex.se/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1170

 

Facebook Twitter Gplus RSS

RREX con8

RREXcon8

RREX, Reliable Radio Encrypted Xmitter, är en radiostyrning som bygger på en modern radio och mikrodatorteknik. Radiosignalen kodas med hjälp av en mikrodator i sändaren. Därmed kan många olika funktioner sändas över till mottagaren med mycket hög kodningssäkerhet.

I mottagaren avkodas radiosignalen med hjälp av en mikrodator. Koden jämförs med mottagarens unika fabriksprogrammerade identitetskod för att utvärdera om sändaren har behörighet att aktivera mottagarens funktioner.

RREX kan även förses med ett kundanpassat styrprogram. Styrprogrammet kontrollerar att anläggningens status tillåter att funktionen aktiveras. En farlig rörelse kan då inte aktiveras utan att den först kontrolleras. Kombinationsmöjligheterna är stora med RREX. Flera sändare kan ges behörighet att manövrera en och samma mottagare.En sändare kan även ges behörighet till flera mottagare.

RREX är generellt uppbyggd för att kunna användas till de flesta applikationer. Nya funktioner och tillämpningar utvecklas hela tiden. Med RREX hjälper vi Dig att lösa Dina speciella behov och önskemål!

RREX är godkänd av Post- och Telestyrelsen. EMC-testad och CE-märkt. Godkänd av Handikappinstitutet som ett bra hjälpmedel.

Antal utgångar:
Relä (30A): 5 st
Transistorer: 2 st
Ingångar: 8st
Matningsspänning: 12-24 V DC
Egenförbrukning: 30 mA
Storlek: 20x106x62 mm

Utbyggbar till:
Relä (30 A): 29 st
Transistor: 10 st
Ingångar: 48 st