Facebook Twitter Gplus RSS

Kvalitet

sliderNär du väljer oss kan du alltid räkna med hög kvalitet. Vår strävan efter kvalitet återspeglas nämligen överallt i vår verksamhet, i design, produktutveckling, materialval, tillverkning, service och support.

Vad vi gör

sliderVi utvecklar, tillverkar och programmerar kund- anpassade elektronik- lösningar för mobila och industriella miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda.

Företaget

sliderVi är ett familjeföretag med anställda inom bland annat utveckling, kvalitet, montering och service. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka kundspecifika produkter.

Mål

sliderVårt mål är att skapa enkla och fungerande lösningar som ger stor kundglädje.